Beleidsplan 2020-2025

Stichting Dierenambulance de Wijs (hierna te noemen DA) is een op basis van betaalde en
vrijwillige krachten draaiende organisatie, die zich inzet voor de eerste hulp, transport en opvang
van dieren in nood, van zieke en van overleden dieren.
De stichting is op 28 februari 1978 opgericht vanuit het woonhuis van een particulier initiatief om
hulp te bieden aan gewonde dieren. In de loop der jaren namen de werkzaamheden met steeds
breder aspect van de stichting gestaag toe. Na 2 jaar werd de particuliere auto vervangen door
een tweedehands afgeschreven reguliere ambulance tegen gereduceerd tarief. Met veel passie en
gedrevenheid groeide de DA door. Thans beschikt de DA over een eigen pand, twee
ambulanceauto’s, een Jeep, een brommobiel, tweepaardstrailer en een calamiteitencontainer,
een up-to-date equipement

Beleidsplan 2020-2025

Dierenambulances de Wijs