ANBI

ANBI informatie
De Stichting Dierenambulance De Wijs is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Belastingdienst heeft Stichting Dierenambulance de Wijs aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs en subsidiënten komen daardoor in aanmerking voor aftrek van de gift op de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het bestuur van Stichting Dierenambulance De Wijs beantwoordt graag uw eventuele vragen hierover. 

Ingevolge de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen is een ANBI verplicht om een aantal gegevens op haar website te publiceren. U vindt deze onderstaand in de volgorde zoals de regeling deze aangeeft.

Stichting Dierenambulance De Wijs
RSIN 801728460 Zoekcode: Zoekcode: STICHTING DIEREN AMBULANCE "DE WIJS"
KvK-nummer 411 49814
Statutaire naam: Stichting Dieren Ambulance "De Wijs"
Ook genoemd: Stichting Dierenambulance De Wijs

Postadres:
Zinkwerf 39
2544 EC Den Haag

Heeft u vragen? Vul dan onderstaand contactformulier in:

Contactformulier