NIEUWBOUW STICHTING DIERENAMBULANCE WESTLAND

Eén van de dochter stichtingen van stichting Dierenambulance de Wijs is Stichting Dierenambulance Westland.

Al bijna 50 jaar rijden onze dierenambulancewagens door het Westland. Dit wordt momenteel gedaan vanuit de dierenambulancepost in Den Haag. Door de massale uitbreiding van de gemeente Westland zijn er momenteel meer dan 100.000 inwoners dit betekent ook meer huisdieren die erbij gekomen zijn. Wij merken ook dat  het verkeer hierdoor is toegenomen dat het aantal ongevallen met huisdieren ook toegenomen is.

Door meer nieuwbouw van woningen en bedrijfsterreinen die er zijn bij gekomen is ook het leefgebied van vogel, hazen, egels e.d. kleiner geworden, deze komen daardoor vaker op de openbare weg met alle gevolgen van dien. Door het toenemende verkeer word de uitruktijd naar spoedgevallen niet meer binnen de gestelde normen van 30 minuten gehaald vanuit de dierenambulancepost in Den Haag, dit kan ernstige gevolgen hebben voor een dierenleven.

Dit is wat onze medewerkers van onze stichting niet willen, want zij willen immers als het kan het leven van het dier redden hiervoor zijn zij opgeleid. Daarom heeft het stichtingbestuur besloten dat er ook een volwaardige dierenambulancepost moet komen, liefs in de buurt Westerlee. In deze nieuwe dierenambulancepost Westland moet plaats gaan bieden voor twee dierenambulancevoertuigen.

Ook in deze nieuwbouw komt een tijdelijke opvang voor gevonden huisdieren, zoals honden, katten, vogels, konijnen en knaagdieren, zodat als de eigenaar zich meld deze huisdieren weer zo snel mogelijk naar hun vertrouwde huisje kunnen gaan. Dat is minder stress voor deze dieren.

Omdat de dierenambulance 24 uur per dag moet klaar staan om uit te rukken worden voor medewerkers van de nachtdienst twee rustkamers in gebouwd zodat er gelijk uitgereden kan worden op meldingen voor hulpverlening, maar ook in de dierenambulancepost komt er een instructielokaal. Deze word gebruik voor cursussen en bijscholingscursussen die onze medewerkers moeten volgen om hun werkzaamheden goed te kunnen uit blijven voeren.

Deze nieuwbouw is geraamd op 350.000 euro. Dit bedrag moeten wij met ze allen bij elkaar zien te sparen door allerlei inzamelingsacties te organiseren. Wilt u mee helpen met deze inzamelingsacties te organiseren meld u dan aan info@dierenambulancedewijs.nl Wilt u dat de dierenambulance haar werk kan blijven doen, en u wilt een financiële bijdragen geven, dan kunt u uw bijdrage overmaken op het speciale    bouwfonds rekeningnummer 

NL 85 INGB 000 1388 888  ter name van Stichting Dierenambulance de Wijs Bouwfonds.

Heeft u vragen of wilt u uw steentje bijdrage neem contact met ons op info@dierenambulancedewijs.nl

 

Contactformulier