Eerst dachten we aan een 1 Aprilgrap toen de melder ons vertelde dat er 2 valkparkieten aan zijn voliere hingen. We hebben ze opgehaald en ze verblijven nu in de opvang van de dierenambulance. Ook deze knappe kanarie werd op 1 April door ons opgehaald en verblijft eveneens in onze opvang.

Dierenambulance de Wijs3.png