Nieuws

 

Stichting Dierenambulance de Wijs verkrijgt haar inkomsten hoofdzakelijk van donateurs, legaten, testamenten en giften van mensen zoals u. Het stelt ons in staat om dieren die gewond en/of verzwakt of zwervend worden aangetroffende eerste hulp te verlenen die zij zo dringend nodig hebben. De dierenambulance ontvangt geen subsidies en geen overheidsgeld maar is geheel afhankelijk van uw bijdrage om een dier in nood te kunnen helpen.

Online doneren klik op de collectebus

Geen geld voor in de collectebus - NRCanbi_80.png