Help een dier in nood!

Stichting Dierenambulance de Wijs streeft ernaar dat dierenleed zoveel mogelijk beperkt wordt door altijd klaar te staan voor een dier in nood op adequate en liefdevolle wijze, met professionele mensen, medische hulp, transportmiddelen en opvang. Met uw donatie helpt u mee om dieren in nood te redden.

Op donaties en giften is geen retourrecht mogelijk

Hoe beveiligt Stichting Dierenambulance de Wijs mijn gegevens?
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Dierenambulance de Wijs fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.  Wij maken gebruik van een beveiligde server. (zie het hangslotje in uw brower) Lees hier meer over in onze Privacy Statement.

 

 

 

 

 

                                    

Gegevens worden geladen