Het ontstaan van Stichting Dierenambulance de Wijs

Al vanaf zijn prille jeugd van Theo werd door het gezin van fam. de Wijs al hulp geboden aan het in nood verkerende dier. Yvonne en Marius (de boswachter) de Wijs en hun kinderen waren fervente dierenliefhebbers. Zij konden het niet aanzien dat zieke of gewonde dieren langs de kant van de weg moesten blijven liggen en hierdoor onnodig een lijdensweg moesten ondergaan. 

Je zou hiermee kunnen zeggen dat de familie de Wijs al de voorlopers waren van de eerste dierenambulance.

koolmees1.jpg

Het archief verwijst naar 1969. Vader en moeder de Wijs waren niet in het bezit van een rijbewijs en vervoerde op de fiets zieke en gewonde vogels naar een adres in de vogelwijk en later naar de vogelopvang van Familie de Groot in Cornelie van Zantenstraat in Den Haag (Voorloper van het huidige vogelasiel)

Toen Theo in 1972 geslaagd was voor zijn rijbewijs en een autootje had gekocht werd hij door toedoen van zijn ouders ook ingezet om buurtgenoten die een ziek huisdier hadden naar de dierenarts te vervoeren. Daar was het autootje van Theo niet op berekend en al snel werd er een volkswagenbusje gekocht die eigenlijk werd omgedoopt tot dierenambulance. Met de buurtjes uit de buurt werd de wagen zo ingericht dat het comfortabel was voor mens en dier.

Met deze dierenambulance werden ook zieke of aangereden dieren van heinde en verre opgehaald. De eerste opvang en verzorging werd door de familie de Wijs gedaan. De stroom van zieke en gewonde dieren nam in een record tempo toe omdat men wist en weet dat Stichting Dierenambulance de Wijs een dier dat hulp nodig heeft niet aan zijn lot overlaat. Gelukkig was er ook hulp van buurtgenoten die spontaan meehielpen met de verzorging en opvang van deze dieren zodat ze vervoerd konden worden naar gespecialiseerde opvangcentra (zoals wij ze tegenwoordig noemen) deze opvangcentra waren in de jaren 70 nog niet zo talrijk als nu en lagen her en der verspreid in heel Nederland zodat men vaak een aantal uurtjes moest rijden om een dier naar het opvangcentra over te brengen. VW dierenambulance 1972.jpg

De familie de Wijs besteedde in de beginjaren al hun zuurverdiende centjes aan medische kosten, opvang en verzorging aan het dier in nood maar ook de brandstof en reparaties van de dierenambulances en ook de inwendige mens van de vele vrijwilligers werd niet vergeten want koffie, soep, broodjes en de warme hap waren altijd voorradig. Zodoende werd het adres aan de Steenhouwersgaardee in korte tijd een waar centrum van activiteiten waar zowel dieren en ook mensen altijd een warm onthaal kregen.

Gelukkig boden ook steeds meer mensen een donatie aan om de familie finacieel tegemoet te komen die allerlei hoge kosten moest maken voor het welzijn van het dier in nood. Subsidies en dergelijke voor het dierenwelzijn bestonden in de begin jaren 70 nog niet.

De donaties waren en zijn vandaag de dag nog steeds onontbeerlijk immers er zijn nog steeds dieren die gewond of ziek aangetroffen worden of dieren die aan hun lot zijn overgelaten en ook deze dieren krijgen medische bijstand , goede voeding en verzorging waar dat nodig is.

Donateurs zijn nog steeds onmisbaar dus meld u aan!

Door wetswijziging is Dierenambulance de Wijs op 28 februari 1978 officeel een Stichting geworden en heet tot op de dag van vandaag "Stichting Dierenambulance de Wijs"

Eind 1978 werden er twee busjes aangeschaft en ingericht Renaultbusje aanschaf eind 1978als dierenambulances om de aanrijtijden te versnellen De dienstverlening aan het in nood verkerende dier nam zoals gezegd in een recordtempo toe of beter gezegd men wist Stichting Dierenambulance de Wijs te vinden voor een hulpbehoevend dier in nood en zo kon men sneller ter plaatse zijn want u begrijpt dat als de VW dierenambulance in Voorburg bezig was en er een spoedgeval in Den Haag was de aanrijtijd aanzienlijk en zelfs noodlottig kon zijn voor het in nood verkerende dier. De vierkamerflat op 4-hoog aan de Steenhouwersgaarde groeide uit tot waar centrum vanwege de activiteiten van de dierenambulance maar herbergde ook de vele vrijwilligers die zich dag en nacht inzetten voor het noodlijdend dier. Bij gebrek aan ruimte werd de slaapkamer van Theo de Wijs door zijn ouders overdag gebruikt als meldkamer ook alle andere ruimtes in het huis werden gebruikt voor de activiteiten van de dierenambulance.De activiteiten bestonden uit opvang van zieke en gewonde dieren, het maken van het boekje want deze werd eerst op A4tje getypt en vervolgens vele malen gekopieerd en met de hand tot een boekje gebonden.Stichting Dierenambulance Wijs eind jaren 70.jpgdownload het eerste boekje van Stichting Dierenambulance de Wijs

Door vrijwilligers, buurtgenoten en de familie. de Wijs werd alle boekjes ingepakt en verstuurd met donatiebrieven aan donateurs. Ook de afhandeling van administratie werd in het 4kamerflatje gedaan dus al met al geen ideale situatie voor zo’n snelgroeiende jonge Stichting. Het vierkamerflatje op 4-hoog aan de Steenhoudersgaarde barstte letterlijk en figuurlijk uit zijn voegen van al deze activiteiten. Het toenmalige bestuur besloot om te kijken of men kon verhuizen naar een locatie die geschikt zou zijn voor de dierenambulance maar de panden die werden bekeken voldeden niet of het bestemmingsplan moest zo ingrijpend gewijzigd worden dat dit jaren kon duren maar moest het benodigde kapitaal bijeen worden gesprokkeld waarbij de zorg aan het noodlijdende dier niet in gevaar mocht komen. Dankzij de inzet van talloze vrijwilligers, braderieéen, werven van advertenties voor het boekje en donaties aan het bouwfonds is zo elke eurocent bij elkaar gesprokkeld met als doel voor ogen het welzijn van het dier te bevorderen om dit gebouw te realiseren.

Braderie voor een nieuwgebouwIn overleg met de gemeente Den Haag werd het kavel Zinkwerf aan de dierenambulance toegewezen. Deze locatie heeft tot op heden goede uitruk mogelijkheden en goede openbare voorzieningen zoals openbaar vervoer. Vele besprekingen volgende met de gemeente Den Haag en de architecten over het ontwerp van het gebouw.
Nieuwbouw Stichting Dierenambulance de WijsIn 1993 werd het dierenambulancegebouw in gebruik genomen, de eerste in Nederland waarin ook de opvang van gewonde en zieke dieren konden plaatsvinden. Ook uniek was dat er ook een dierencrematorium is gehuisvest aan het dierenambulancegebouw en een paar jaar later werd er een uitbreiding gerealiseerd voor de opvang voor katten van eigenaren die op vakantie zijn.

In de jaren hierna kwamen er dochterstichtingen bij zoals:

  • Stichting Dierenambulance Zoetermeer
  • Stichting Dierenambulance Delft
  • Stichting Dierenambulance Westland

Het doel is dat deze stichtingen in de gemeente Zoetermeer, Delft en het Westland zelfstandig de dieren hulpverlening kunnen gaan doen, volgens de richtlijnen van de moederstichting.

De gemeente Westland is in 2020 al boven de 100.000 inwoners gekomen, zodat het bestuur in overleg met de gemeente Westland heeft besloten dat er hier een nieuwe dierenambulancepost moet komen met de zelfde opvang mogelijkheden als in het dierenambulancegebouw van Den Haag en hiermee de norm van een aanrijtijd van 30 minuten te kunnen blijven handhaven.