Bestuur

Bestuursamenstelling
Voorzitter:                        Dhr. Th.M.L. de Wijs
Penningmeester:            Mevr.  I.I. van Laar
Secretaris:                        Dhr. L.T. Feenstra

Vacant :                           Bestuursmedewerker Dierenwelzijn 

Vacant :                           Bestuursmedewerker Fondsenwerving

Bestuursleden van Stichting Dierenambulance De Wijs ontvangen geen beloningen of vergoedingen voor hun activiteiten voor deze organisatie.

Stichting Dierenambulance De Wijs
RSIN:  801728460 Zoekcode: Zoekcode: STICHTING DIEREN AMBULANCE "DE WIJS"
KvK-nummer: 411 49814
Statutaire naam: Stichting Dieren Ambulance "De Wijs"
Ook genoemd: Stichting Dierenambulance De Wijs

Postadres:
Zinkwerf 39
2544 EC Den Haag
T: 0900-4035009
Email: info@dierenambulancedewijs.nl