Botulisme symptomen

  • Watervogels die zich relatief hulpeloos gedragen. 
    Vogels die door botulisme aangetast zijn krijgen eerst problemen bij het opstijgen en landen, daarna worden ze geplaagd door pootzwakte en afhangende vleugels.
  • In een later stadium kunnen ze niet meer vliegen, lopen of zwemmen en tenslotte zitten ze inelkaar gezakt. Als de vogels in deze fase opgeschrikt worden, kunnen sommige watervogels in staat zijn korte afstanden te lopen. ‘Lopen’ is misschien wat te optimistisch uitgedrukt, want er treedt op dat ogenblik een stoornis in de samenwerking van de spieren waardoor ze eerder ‘strompelen’. Vogels die in zo’n situatie verkeren zijn gemakkelijk te vangen, aangezien ze een geringer bewustzijn vertonen. Wanneer de verlamming de halsspieren bereikt, hangt de nek slap en rust de kop op de grond of op het water; men spreekt dan van de zogenaamde ‘limberneck’.
  • De vogels sterven uiteindelijk door verdrinking, door ernstige ademhalingsstoornissen, door uitdroging of door verlamming van de hartspier.

Treft u zo'n vogel aan neem dan direct contact op met onze meldkamer 0900 - 4035009

doneren.png

 

 

zwaancollage.jpg