doelstelling

Doelstelling Stichting Dierenambulance de Wijs

  • De stichting heeft tot doel het vervoeren van zieke en gewonde dieren en verzorging voor zover deze geen tehuis hebben.
  • Het zorg dragen voor het onderbrengen van zwerfdieren en alles wat daarmede verband houdt zulks in de ruimste zin van het woord.
  • Het op ieder tijdstip beschikbaar van goed onderhouden voertuigen.
  • Inrichting van ruimte voor opvang en verzorging van noodlijdende dieren.