Egels

Egels ziet men niet dagelijks. Ook dit dier moet plaats makenvoor stadsuitbreiding en wegenaanleg. Daarnaast zijn land- en tuinbouwgif, water en bodemverontreiniging oorzaak van ziekte en sterfte onder de egels. De toename van de verkeersdruk eist steeds meer slachtoffers. Het aantal egels gaat achteruit. Daarom staat de egel op de lijst van beschermde dieren in de Natuurbeschermingswet. Het is dus verboden een egel te verzorgen, te doden of mee naar huis te nemen.

Bel onze meldkamer indien u een zieke egel aantreft of bij twijfel 0900 - 4035009

Zieke egel

 • Als hij overdag rondloopt, dit is geen natuurlijk gedrag;
 • Als hij gewond is of abcessen heeft;
 • Als er vliegeneitjes of maden op het dier zitten;
 • Als hij niet opgerold ligt maar wel zijn oogjes dicht heeft;
 • Als de egel hoest of troebele ogen heeft;
 • Als hij niet oprolt als je hem op zijn zij draait;
 • Als hij heen en weer wiebelt;
 • Als hij in het water van bijv. sloot of vijver terecht komt;
 • Als alle stekels plat blijven liggen, ook als je hem aanraakt;
 • Als het winternest verstoord is en de egel er niet kan blijven;
 • Als babyegels (herkenbaar aan de witte stekels) met dichte ogen zich buiten hun nest bevinden;
 • Als een kleine egel luid fluit zonder dat zijn moeder direct of na een korte tijd bij hem komt.
egel-iso_DEF