Financiƫle middelen

Stichting Dierenambulance de wijs verwerft haar inkomsten uit:

  • Eenmalige giften 
  • Donaties
  • Vervoer van zieke huisdieren met eigenaar naar dierenarts
  • Opbrengst vervoersabonnenment
  • Opbrengsten van particulieren initiatieven

Het werk van Stichting Dierenambulance de Wijs komt enorm finacieel onder druk te staan omdat diverse acties en evenementen niet door gaan en omdat de collecten en werving aan de deur zijn opgeschort. Daardoor lopen de inkomsten van Stichting Dierenambulance de Wijs terug terwijl de roep om hulpverlening aan dieren meer en meer toeneemt. Stichting Dierenambulance de Wijs vraagt aan al haar alle bezoekers van deze website een kleine bijdrage te doneren via deze pagina, zodat de dierenambulance haar werk kan blijven doen.