Noodkreet!

Onze dierenambulances zijn dringend aan vervanging toe.
 
De dierenambulances waar onze medewerkers in rijden zijn ruim 18 jaar oud en hebben de nodig km's op de teller staan en voldoen niet meer aan de milieueisen die gesteld worden. De dierenambulances hebben ook de nodige slijtage op gelopen in de in de 18 jaar kortom ze zijn op na jarenlange trouwe dienst.
 
Gift voor aanschaf 2dehandse ambulance dank u.pngEen nieuwe dierenambulance is voor Stichting dierenambulance de Wijs onbetaalbaar en daarom vragen wij aan jou om een vrijwillige bijdrage te storten zodat wij een degelijke 2ehandse humane ambulance kunnen kopen die aan de huidig milieueisen voldoet zodat onze hulpverleners hulp kunnen blijven bieden aan dieren in nood. Hierdoor komt de hulpverlening aan dieren in nood in gevaar doordat onze medewerkers met onze huidige dierenambulances niet meer in de milieu zones mogen rijden. Onze medewerkers staan dag en nacht klaar om hulpverlening te bieden aan dieren in nood en doen daarom een dringend beroep op jou .
 
 
auto