Stichting Dierenambulance de Wijs

In 1972 is Dierenambulance de Wijs begonnen aan hulpverlening voor dieren.
Door wetswijziging is Dierenambulance de Wijs officeel op 28 februari 1978 een Stichting geworden met als naam:

Stichting Dierenambulance de Wijs

Wij zijn een geheel zelfstandige organisatie maar werken samen met dierenbeschermde organisaties en opvangcentra voor een goed dierenwelzijn. Deze zelfstandigheid maakt dat de Stichting meer vrijheid van handelen heeft waardoor we naar onze zienswijze de best mogelijke en op deze regio afgestemde hulp aan het dier kunnen bieden. Door deze zelfstandigheid verplicht het ons dat de Stichting moet zorgen dat er financiële middelen blijven binnenkomen om onze doelstelling "hulp aan dieren" te kunnen blijven waarborgen.