Wij zijn een geheel zelfstandige organisatie maar werken samen met dierenbeschermde organisaties en opvangcentra voor een goed dierenwelzijn. Deze zelfstandigheid maakt dat de Stichting meer vrijheid van handelen heeft waardoor we naar onze zienswijze de best mogelijke en op deze regio afgestemde hulp aan het dier kunnen bieden. Door deze zelfstandigheid verplicht het ons dat de Stichting moet zorgen dat er financiële middelen blijven binnenkomen om onze doelstelling "hulp aan dieren" te kunnen blijven waarborgen. 

Feiten 

  • Is een vrijwilligersorganisatie opgericht op 1 januari 1972 en ondergebracht in de Stichting Dierenambulance de Wijs op 28 februari 1978.
  • Biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en/of gewonde huisdieren, zwerfdieren en in het wild levende dieren na meldingen van particulieren of na melding/opdracht van politie en brandweer.
  • Is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en inzetbaar dankzij de inzet van vrijwilligers en betaalde medewerkers.
  • Voert gemiddeld zo'n 16.000 telefoongesprekken per jaar dat betekent gemiddeld 43 telefoontjes per etmaal.
  • Verleent gemiddeld 6000 keer hulp aan dieren in nood dat betekent 17 uitrukken per etmaal.
  • 80% van onze hulpverlening betreft dieren zonder eigenaar zoals de in het wild levende dieren in de natuur en zwerfdieren. Deze eerste hulpverlening aan dieren is onbetaald werk dit kunnen wij alleen doen dankzij de steun van onze donateurs, giften van particulieren en bedrijven.
  • Stichting Dierenambulance de Wijs vervoert in principe alle dieren.
  • Bemiddelt en regelt vervoer bij begrafenissen, crematies of destructie van uw overleden huisdier.
  • Vervoert in beslaggenomen dieren in opdracht van de Algemen Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij.
  • Is erkend lid van de Europese Federatie Dierenambulances E.F.D.