Stichting Dierenambulance de Wijs heeft sinds 1 februari 2008 een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting worden daardoor fiscaal aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl . U kunt onze organisatie vinden met deze zoekcode STICHTING DIEREN AMBULANCE "DE WIJS" met de zoekhulp van de Belastingdienst.

Wat is een periodieke schenking ?
Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt. Deze overeenkomst moest tot 2013 bij notariele akte geregeld worden. Met ingang van 1-1-2014 mag deze overeenkomst ook bij onderhandse schenkingsovereenkomst afgesloten worden. Dit betekend dat de stichting geen erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen over uw periodieke gift. Voor meer infomatie over periodiek schenken klik hier

 

anbi_80.png

   Klik op het logo en dwonload het pdf met onze juiste gegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download Overeenkomst Periodieke gift in geld van de belastingdienst