Uw periodieke schenking

Wat is een periodieke schenking ?
Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt. Deze overeenkomst moest tot 2013 bij notariele akte geregeld worden. Met ingang van 1-1-2014 mag deze overeenkomst ook bij onderhandse schenkingsovereenkomst afgesloten worden.

Stichting Dierenamblance de Wijs heeft een ANBI-status
ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit betekend dat de stichting geen erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen over uw periodieke gift.

Voor de Belastingdienst is uw gift een schenking/periodieke gift als:

  • U minstens één keer per jaar een bedrag overmaakt aan
    Stichting Dierenambulance de Wijs
  • Uw periodieke gift bestaat ui vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
  • Het is een periodieke gift is aan een ANBI instelling zoals Stichting Dierenambulance de Wijs
  • U deze schenking voor minimaal vijf jaar vastlegt in een overeenkomst met
    Stichting Dierenambulance de Wijs
  • Dat deze ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.

Stichting Dierenambulance De Wijs
RSIN:                               :801728460
Zoekcode:                      :Zoekcode: STICHTING DIEREN AMBULANCE "DE WIJS"
KvK-nummer:                :411 49814
Statutaire naam:           :Stichting Dieren Ambulance "De Wijs"
Publiekelijk genoemd  :Stichting Dierenambulance De Wijs

Snel geregeld maar lees eerst de toelichting van het formulier
Het enige wat u hoeft te doen is het formulier invullen met uw gegevens en met uw handtekening. Stuur de formulieren met een kopie van uw legitimatiebewijs naar:

tav bestuur van Stichting Dierenambulance de Wijs 
Zinkwerf 39
2544EC Den Haag

Uw voordeel als periodieke schenker is
Dat u uw periodieke gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen mits u dit heeft vastgelegd in een schriftelijke hiermee ontvangt u dus een deel van uw periodieke gift terug van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over waaraan wij u schenking besteden neem dan contact met ons op per email info@dierernambulancedewijs.nl 

Op het downloadformulier hebben wij al een aantal gegevens over ons voor u ingevuld

 

 

 

 

 

Download Overeenkomst Periodieke gift in geld van de belastingdienst