Missie

24/7 Eerste hulp, bijstand, transport en opvang bieden aan dieren in nood in de ruimste zin van het woord.

Visie

Stichting Dierenambulance de Wijs streeft ernaar dat dierenleed zoveel mogelijk beperkt wordt. Dit doet ze door goede voorlichting te geven aan particulieren en organisaties over huisdieren en dieren in het wild. En daar waar het toch onverhoopt fout gaat… altijd klaar te staan voor een dier in nood op adequate en liefdevolle wijze, met professionele mensen, medische hulp, transportmiddelen en opvang.

Door ontwikkelingen zoals de verstedelijking, de toename van het aantal inwoners en huisdieren, en de verkeersdrukte in de regio zijn veel dieren de dupe. Ze verongelukken, raken gewond, worden ziek, verdwalen, en worden achtergelaten of ontsnappen tijdens vakanties, blijft het aantal meldingen bij de DA jaarlijks stijgen.

Dit vraagt niet alleen veel van de inzet van onze goed opgeleide medewerkers en vrijwilligers waarmee 24/7 hulp aan dieren in nood gewaarborgd is. Maar legt ook een enorme druk op de financiële positie. doneren mag hier

Stichting Dierenambulance de Wijs streeft ernaar om mee te groeien met de enorme hulpvraag. Met de hulp van particulieren, ondernemers, instellingen en overheid moet het lukken om dierenwelzijn hoog in het vaandel te  houden.

Ambities

 

 • Het inzetbaar houden van dierenambulances 24 uur per dag en 7 dagen in de week
 • Het assisteren van politie en brandweer bij een dier in nood
 • Het vervoeren van zieke en gewonde dieren naar dierenarts
 • Het ophalen van overleden dieren
 • Telefonische bereikbaarheid 24 uur per dag en 7 dagen in de week
 • Bijscholing/opleiding van medewerkers zodat zij up to date zijn met de nieuwste ontwikkelingen en vaardigheden op dierengebied, regelgeving en wetskennis
 • Medische verzorging, tijdelijke opvang en plaatsing
  - Huisdieren zonder eigenaar -
  - Inheemse, wilde dieren
 • Voorlichting geven aan het publiek over 
  - Het hebben en verzorgen van huisdieren
  - Het chippen van je huisdier en het belang van een goede registratie
  - Het ontwikkelen van materiaal voor spreekbeurten/scholen
  - Het handelen bij het vinden van een gewond/verdwaald dier
 • Voorlichting inheemse dieren en hun leefomgeving
  Het beter bekend maken van de werkzaamheden en de hulpvraag van de DA middels
  - Social media -
  - Evenementen en braderieën
  - Scholen, instellingen en andere organisatie